energimaerke kridt v2
EPD Danmark godkendelse

Thermofloc nu med Dansk EPD/Miljødeklaration

Thermofloc udgiver miljøvaredeklaration / EPD efter EN15804+A1 via gensidig anerkendelsesaftale med IBU. Som den eneste produkt specifikke celluloseproducent med total EPD gennemgang, kan resultaterne nu hentes hos EPD Danmark og anvendes til beregning i LCA Byg

Krav til Klimapåvirkninger i det nye BR Fra 1. januar 2023 bliver der krav i Bygningsreglementet om, at man skal gennemføre en klimaberegning for nybyggeri for at dokumentere byggeriets klimapåvirkninger.

Livscyklusvurderinger (LCA) er den anvendte metode til at beregne bygningers klimapåvirkninger, metoden er baseret på EN15978 og tilhørende standarder. Klimaberegningen i henhold til bygningsreglementet (BR) vil dog ikke omfatte alle livscyklusmoduler, som definerer standarden.
Hvordan beregnes LCA? I Danmark bliver metoden, der anvendes kaldet LCA Byg og kan downloades til frit brug her: https://www.lcabyg.dk/da/

LCA Byg er et værktøj, der beregner livscyklusvurderinger for bygninger.

Med LCA Byg kan du beregne et byggeris miljøprofil og ressourceforbrug, Du indtaster informationer om bygningsdelene og evt. bygningens energiforbrug. Værktøjet tager sig automatisk af LCA-beregningerne og samler resultaterne i de udvalgte figurer og en rapport.

Der beregnes over hele bygningens livscyklus og inkluderer derfor fremskaffelse af råvarer, produktion af byggematerialer, energi- pog ressourceforbrug ved drift og vedligehold, samt bortskaffelse og evt. genanvendelse ag bygningsdele og materialer. Beregningerne er knyttet til de førnævnte moduler fra A1 til D, fra vugge til grav.

For at kunne lave en LCA-beregning kræves det at et produkt har en EPD, miljødeklaration. EPD står for ”Environmental Product Declaration” og er redskabet til professionelle inden for byggeriet, som har behov for at kende miljøpåvirkningen fra de forskellige byggematerialer.

En EPD viser et bestemt byggemateriales samlede udledninger og ressourceforbrug i de faser af materialets levetid, som EPD’en dækker. Det er blandt andet:

  • CO2-udledning
  • Energiforbrug
  • Vandforbrug
  • Affaldsgenerering

Derudover fortæller EPD’en for eksempel også om byggematerialets bidrag til nedbrydning af ozonlaget, smog og forsuring.

Fra i dag kan du hente Thermofloc’s danske EPD og bruge resultaterne direkte i dit LCA Byg bibliotek. Du kan herved nemt sammenligne en konstruktion; om det er mineraluld eller Thermofloc papirisolering, der har den bedste miljøprofil til dit næste byggeprojekt.

Der findes ikke andre celluloseprodukter hos EPD Danmark der viser fra vugge til grav (A1-D) miljøprofil.