energimaerke kridt v2

Person data politik

GDPR - Persondataforordningen

Vi overholder naturligvis den nye EU-forordning og vores oplysning om behandling af personlige data kan du finde herunder:

Oplysningspligt leverandører og samarbejdspartnere:

Som led i indgåelsen af en aftale om materialeleverancer kan Thermofloc DK ApS, CVR.nr. 41 38 49 05, som såkaldt ”dataansvarlig” behandle en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail osv.).

Behandlingen sker i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for gennemførelse af aftalte leverancer eller aftaler.

I tilfælde af at vi benytter underleverandører og/eller underentreprenører for at udføre opgaven, kan personoplysninger blive videregivet til disse med henblik på at opgaven kan realiseres.

Såfremt det er nødvendigt til brug for opfyldelsen af aftalen, indsamler virksomheden Thermofloc DK ApS almindelige personoplysninger hos relevante myndigheder.

Thermofloc DK ApS vil opbevare/gemme personoplysninger i henhold til relevante regler om bogføring og forældelse af formuekrav.

Vi gør dig opmærksom på, at I/du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Thermofloc DK ApS behandler om dig:

  • Retten til indsigt
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling
  • Retten til dataportabilitet


I/du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, DK-1300 København K, hvis du mener, at Thermofloc DK ApS ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk